PARSELASYON PLANLARI ASKIYA ÇIKARTILMIŞTIR.

19/10/2015 tarih ve 2015/27 sayılı encümen kararı:

KARAR: Belediyemiz encümenin yapmış olduğu müzakere sonucunda; yetkili teknik kişilere hizmet alımı yolu ile yaptırılan bu parselasyon 1. UYGULAMA adlı parselasyon planının 3194 Sayılı İmar Kanunun 19 Maddesi (Madde 19 – İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır.) gereğince 23/10/2015 tarihinden 23/11/2015 tarihine kadar askıya çıkartılmasına Oy birliği ile karar verildi.

            

19/10/2015 tarih ve 2015/28 sayılı encümen kararı:

KARAR:Belediyemiz encümenin yapmış olduğu müzakere sonucunda; yetkili teknik kişilere hizmet alımı yolu ile yaptırılan bu parselasyon 2. UYGULAMA adlı parselasyon planının 3194 Sayılı İmar Kanunun 19 Maddesi (Madde 19 – İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır.) gereğince 23/10/2015 tarihinden 23/11/2015 tarihine kadar askıya çıkartılmasına Oy birliği ile karar verildi.

 

Başkanımız