Cenaze ve Defin İşlemleri

Cenaze ve Defin Hizmetleri Nelerdir? ve Hangi İşlemler Uygulanır?

         Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden veya sağlık ocağı doktorundan ya da herhangi bir doktordan alınır.

         İşlemler için sabah, "ölüm raporu" ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne müracaat edilir, ölüm raporu, "Gömü İzin belgesine" dönüştürülür.
         Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir,
         Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, "aile kabristanı olduğuna dair belge"yi de getirmeleri gerekir,
Defin işlemleri sırasında yıkama, araç, morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir, (Ücretler Belediye Meclisince tespit edilir.)
         Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan "fakir ilmühaberi" getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır.

Başkanımız