Belediyemizin 4 Nolu İmar Uygulaması Askıya Çıkmıştır

 

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Yasanın 18. Maddesi u) Bendi,(İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek) gereğince; Belediyemiz encümeninin 25/01/2013 Tarih ve 3 sayılı kararı ile 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi uyarınca parselasyon çalışması yaptığı. İlgili encümen kararının yürütmesinin Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 2016/163 sayılı kararı ile durdurulması neticesinde. Kasabamız fatih mahallesi 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 adalardaki parsellerde 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi ve ilgili yönetmeliklerce yeniden düzenleme yapılmasının 5 yıllık imar programımızın 25. Maddesine eklenmesine eklenmiştir. 10/01/2017 Tarih ve 2017/5 Sayılı Meclis kararı ile yapılan Geri Dönüşüm ve dağıtım listeleri 20/03/2017 tarihinde; Belediyemiz giriş kapısıda Askıya çıkartılmıştır. Askı Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Başkanımız