Anasayfa

ARSA SATIŞ İLANI

DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI

    1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Kasabamız Cumhuriyet Mahallesi 314 Ada 8 parsel, 346 Ada 9,10 parseller ile Zafer Mahallesi 376 ada 11 Parsellerin metrekare tahmini bedel ve geçici teminatı belirtilen arsa komisyon huzurunda satılacaktır.

Sıra

Ada

Parsel

Vasfı

Miktarı M2

Rayiç Fiyat

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

01

314

8

Arsa

   548,69

60,00 TL.

32.921,00TL.

990,00 TL.

02

346

9

Arsa

   951,87

50,00 TL.

47.593,50TL.

1.430,00 TL.

03

346

10

Arsa

   1104,79

50,00 TL.

55.239,50TL.

1.660,00 TL.

04

376

11

Arsa

   473,96

60,00 TL.

28.437,60TL.

854,00 TL.

 

   2-İhale belediye Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda 09/02/2018 Cuma günü saat 10:00 da Belediye Encümeninden teşkil eden komisyon huzurunda; 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

 

 3-Söz konusu parselin tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilmiş olup geçici teminatın ihale saatinden önce Belediyemiz tahsildar servisine yatırılması gerekmektedir.

 4-İhaleye katılacak olanlar geçici teminatı yatırmak zorundadır.

 5-İstekliler Şartname ve eklerini Belediyemiz Mali hizmetler müdürlüğünde görebilirler.

 6-İhale ile ilgili tüm Resim, vergi ve harçlar ihaleye katılanlara aittir.

 7-İhaleye katılacak olan istekliler anılan gün ve saate kadar;

    a)Geçici Teminat yatırıldığına dair belge.

   b)Yerleşim yeri ve Diğer adres belgesi.

  c)Vekaleten ihaleye katılacak olanlar noterden tasdikli vekaletname örneğini ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

  8-Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

  9-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Başkanımız

Panoramik Görüntüler